Education in its general sense is a form of learning in which the knowledge, skills, and habits of a group of people are transferred from one generation to the next through teaching, training, or research. For us, as teachers, our daily work involves institutionalized teaching and learning in relation to a curriculum but we can’t forget that any experience that has a formative effect on the way one thinks, feels, or acts may be considered educational. It’s here where our Erasmus+ project fits, preparing students for life as active citizens.


This is the blog specially created for the ERASMUS+ project called It's my life, it's my choice Here there are the 5 EUROPEAN schools working together in this challenger adventure:

1- The Coordinating school: LAUDIO BHI from Laudio (SPAIN)
2.- GROTIUSCOLLEGE, Delft (The Netherlands)
3.- NORGARDENSKOLAN, Uddevalla (Sweden)
4.- CELALETTIN TOPCU ANADOLU LISESI, Çanakkale (Turkey)
5.- LYCEE AORAI, Pirae (French Polynesia)Sweden

Norgårdenskolan med i nytt Erasmusprojekt

Bild från tidigare års internationella utbyte med Norgårdenskolan
Bild från tidigare års internationella utbyte med Norgårdenskolan
Norgårdenskolan har än en gång blivit beviljade pengar till ett europeiskt samarbete, Erasmus +, tillsammans med skolor från Baskien, Turkiet, Holland och Franska Polynesien (Tahiti). Projektet går under namnet "It´s my life, It´s my choice" och handlar om livsstil och hälsa.
Projektet riktar sig till eleverna på högstadiet i åldersgruppen 13-16 år och kommer att pågå under åren 2014-2017.
Norgårdenskolan har lång erfarenhet av internationella projekt och under de senaste åtta åren har många elever fått möjligheten att åka utomlands och bo i värdfamiljer och skapa nya kontakter runt om i Europa. Under projektets gång kommer flera elever få chansen att åka till de involverade länderna och ta del av deras vardag. På liknande sätt kommer elever från de medverkande skolorna att besöka Uddevalla.
- Det är jätteroligt att vi får chansen att vara med i ett nytt Erasmusprojekt. Internationella utbytens betydelse för språkutveckling, studieresultat och personlig utveckling är något som vi på Norgårdenskolan ser som en viktig faktor för att eleverna ska lyckas i sin skolgång och i framtidens samhälle, säger Helena Hibell, koordinator.
Norgårdenskolan får sammanlagt 30700 Euro via Erasmusprojektet under projekttiden. De uppdrag som utförs i projektet ska med jämna mellanrum redovisas.
- Att ingå i ett partnerskap ger oss en möjlighet att samarbeta med skolor i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen. Vi arbetar under gemensamma tema som sedan redovisas när vi möts i respektive land, säger Helena Hibell.
Erasmusmöten innebär att varje land står värd för två möten i det egna landet under projektets gång. Första mötet är enbart ett lärarmöte/skolledarmöte där två representanter från varje land deltar. Syftet är att planera och strukturera upp arbetet som ska göras första skolåret. Mötet därefter kommer åtminstone sex elever att delta i.

1 comment: